Skip to main content

Impact categorie: Video / Animatie / Fotografie

Communicatieplan
over complexe gehandicaptenzorg
voor Rijksoverheid

Voor HHM mochten wij een aantal jaar geleden een prachtige website neerzetten waarbij we complexe data en informatie samen mooi gestructureerd hebben. Afgelopen jaar hebben we samen met het team van HHM een project uitgevoerd voor de Rijksoverheid. Voor ons was dit een prachtige kans om complexe zorg visueel te maken en vast te leggen, te begrijpen voor iedereen. We kijken terug op een mooie samenwerking. Onlangs is dit alles online gekomen en is het harde werk van alle betrokken partijen dus eindelijk openbaar.

In samenwerking met HHM hebben wij een communicatieplan opgesteld dat aansluit op maatwerkplekken en crisis- en ondersteuningsteams in de gehandicaptenzorg. Tijdens het project hebben we ook in samenwerking interviews mogen houden met verschillende partijen zoals het Ministerie van VWS, zorgkantoren en werkgroepen. Tijdens de Dag van de Crisiszorg en C.O.T.’s 2023 mochten wij enkele sprekers vastleggen. Deze video’s zie je verderop.

Via de knoppen kan je ook enkele visualisaties van dit project bekijken. Bij het maken van de wegwijzer was het belangrijk dat het resultaat de lezer tips en ideeën geeft wanneer een cliënt in crisis zit en welke hulp van welke instantie moet komen.

Via deze link is alle informatie rondom dit project te vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2024/01/18/kamerbrief-over-stand-van-zaken-rondom-de-complexe-gehandicaptenzorg.

Promotievideo voor middelbare school de Passie

We kunnen je uitgebreid vertellen waar de middelbare school De Passie in Wierden voor gaat, wie ze zijn en wat voor hen belangrijk is, maar beelden zeggen in dit geval zo veel meer dan woorden. We ontwikkelden we een gave promotievideo met een heldere boodschap. We filmden vier middelbare scholieren met een passie. Ze vertelden hierover, lieten het zien én brengen over waarom de Passie bij hun passie past.

Deze promotievideo’s zijn in samenwerking met het team van de Passie neergezet. We bedachten samen wat de video’s moesten overbrengen, welke personen geschikt waren voor de video’s en wat de interviewvragen en het script moest worden. Tijdens het filmen werd er niet alleen gezorgd dat de beelden scherp waren en de juiste kanten belicht werden, ook werd het geluid continue in de gaten gehouden. De nabewerking van licht, geluid en beelden zorgden voor een compleet geheel vol met passie!

Ontwerp en uitzending livestream Presentdag

Voor stichting Present Nederland organiseerden we een complete livestream talkshow op locatie. We verzorgden het programma van A-Z. Zo drachten we mee in het programma, het script voor de uitzending, verzamelden we beeldmateriaal voor het maken van kleine compilatievideo’s. We hebben het complete decor van de talkshow ontworpen met roll-upbanners, planten, multicamera set-up, het uitlichten van de set tot het huren van echte planten voor een fijne ambiance.

In de voorbereiding hebben we bumpers ontwikkeld, om de show vlekkeloos te laten verlopen. In samenwerking met Radiant is ook de audio op professionele manier verzorgd, waardoor ook TimZingt als muzikant en caberatier een plaats in de uitzending had. De gehele liveshow werd uitgezonden vanuit Landgoed Zonheuvel en was te volgen door 150 medewerkers van lokale Present stichtingen die via ZOOM en Teams konden meekijken én meepraten.

Mini docu voor Kennispark Twente: ondernemers investeren

Voor Kennispark Twente ontwikkelden we een korte documentaire over de toekomst van het Kennispark als een van de campussen van Nationaal belang. Anne-Wil Lucas leidt je langs ondernemers, nieuwbouw kavels en doet een appel op ons als ondernemers om samen de schouders te zetten onder de plannen op het Kennispark.

Animatie video ’toplocaties’ voor Kennispark Twente

Alle zogenoemde toplocaties, zoals het kennispark, zijn onmisbaar in Enschede. Het zijn plekken waar onderzoeksinstituten, bedrijven en talenten (studenten) samen komen. In de groeibrief van het het kabinet mist het cruciale fysieke aspect.

De videoproductie die we voor alle toplocaties van Nederland mochten maken, maakt duidelijk dat er gestructureerd geïnvesteerd moet worden in de fysieke aspecten van deze toplocaties om fundamenteel te blijven innoveren en groeien. Deze videoproductie is gericht op het kabinet van Nederland. Het is een innovatieve film waarbij animatie is gecombineerd met interview. Het is een onderbouwende, informatieve film met als belangrijkste boodschap: een oproep op de overheid. Kijk je mee?

Animatievideo voor GesprekEigenRegie.nl

Ben je, voor jezelf of voor een ander, op zoek naar een woonlocatie in de (kleinschalige) zorg en loop je er tegen een aantal vragen aan. Dan kan GesprekEigenRegie.nl een oplossing bieden. In samenwerking met Bureau HHM en Ministerie van VWS is deze tool opgezet. Stel je persoonlijke vragenlijst samen voor een goed gesprek over wonen in kleinschalige wooninitiatieven. GesprekEigenRegie.nl richt zich op mensen met een beperking, mensen met psychiatrische problematiek en ouderen die behoefte hebben aan een woonplek waar ook zorg geboden wordt.

Animatievideo voor
Anna van Buren

De Anna van Buren wil een school zijn waar kinderen zich veilig en prettig voelen, graag naartoe gaan en zichzelf kunnen zijn. Zij doen hun uiterste best om een goede leerhouding bij te brengen, door niet enkel het accent te leggen op het aanleren van cognitieve vaardigheden, maar ook door vaardigheden aan te leren via ontdekkend, onderzoekend en samenwerkend leren. De Anna van Buren school ging door een interne transitie die het beste in een animatievideo uitgelegd kon worden, zowel voor leerkracht als voor ouders en kinderen. Wij hielpen ze daarbij.

Videoproducties voor Jong Present

Present gelooft in mensen die bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Present is de schakel daarin, de brug om mensen met elkaar te verbinden. Present is onlangs begonnen met Jong Present. Jongeren kunnen als trainee aan de slag bij Present en nemen een functie aan die bij hen past, waar ze in hun kracht komen, veel leren en zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. Dit valt dan onder Maatschappelijke Diensttijd vanuit de overheid. Om jongeren te werven en enthousiasmeren, hebben ze ons ingeschakeld.

De jongeren hebben stuk voor een stuk een prachtig verhaal te vertellen. Zij hebben veel tijd, moeite en emotie in Present gestopt en daar hebben veel dankbaarheid en voldoening uitgehaald. Een video zegt zo veel meer over de emoties van de trainees. Zo hopen we nog meer jongeren te inspireren om voor een ander op te komen door middel van een traineeship bij Present. Wij zijn trots op de video’s die we in samenwerking hebben mogen maken.

Videoproducties voor
de Manna Picknick

Voor het werven van aanmeldingen voor de Manna Picknick, is naast een aantrekkelijke website ook gekozen voor een video. De campagnevideo geeft een indruk van hoe de picknick gaat zijn. Ook is er na de picknick een aftermovie gemaakt van de verschillende locaties van de picknicks. Bekijk de video’s hieronder.